Vakkennis

Cursussen en workshops 
Daarom volg ik elk jaar verschillende cursussen en workshops bij meerdere instanties om bij te blijven en op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij worden niet alleen nieuwe onderwerpen aangesneden. ‘Opfriscursussen’ vormen een belangrijk aspect om de kwaliteit van de behandeling op hoog niveau te houden.

(Bij Vakdiploma’s , Certificaten & Bewijzen van deelneming vindt u een selectie van mijn certificaten en diploma’s die ik door de jaren heen heb gehaald.)

Ook zult u hier certificaten tegen komen die in mindere maten direct relevant zijn voor het beroep pedicure. Zo een certificaat van een workshop Manicure, dit aangezien ik een gezonde brede medische interesse bezit en benieuwd was in hoeverre de handen (in het Latijn: mani ) overeen kwamen met de voeten (in het Latijn: pedi ).

Literatuur
Verder zijn tijdschrift en vakliteratuur voor mij belangrijke bronnen van informatie. Zo lees ik o.a.:

en nog enkele andere drukwerken. Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over deze bladen, dan vertel ik u hier graag over.

Beurzen en bezoeken
Evenals menig ander medisch vakgebied kent ook de pedicurebranche jaarlijks enkele beurzen en regioavonden. Zo is er sinds 1995 in april de pedicure vakbeurs, deze mag ik graag bezoeken en is altijd interessant, niet in het minst door de lezingen. De regioavonden worden gehouden vanuit de brancheorganisatie Provoet, ook hier ben ik een trouwe bezoeker.

Specialisaties
Sinds 2000 heb ik mij gespecialiseerd in zowel de diabetische als reumatische voet. Dit aangezien ik het diploma voor de diabetische en later ook voor de reumatische voet voelde ik als een must. Tegenwoordig is het verplicht om de 5 jaar opnieuw examen af te leggen. Dit (evenals de opfriscursussen) om weggezakte kennis weer op te halen en nieuwe zaken bij te leren.

Het bedrijf

Maar een pedicure moet over meer kennis beschikken dan enkel overhamcode de voet. Een eigen praktijk aan huis vraagt meer kennis, bijvoorbeeld over zaken als hygiëne in en om de praktijk, arbeidsomstandigheden en het milieu. In 1997 werd daarom de HAM-code (hygiëne, arbeid en milieu) ingevoerd. Deze was niet verplicht, maar kreeg wel veel aanhang. Ook hierin heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. Vandaag de dag heet deze“De code voor de voetverzorgster” en vormt de theoretische leidraad van de inmiddels aanwezige “Certificering”. Waarbij ik in november 2003, met trots, als eerste pedicure van Nederland ben gecertificeerd.

Wetenswaardigheden                    Home