Voetbehandeling

Een behandeling verloopt over het algemeen volgens een zelfde stramien. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende behandelingen die, gezien de toestand van de voet, kunnen worden uitgevoerd. Dit om u alvast een idee te geven hoe een behandeling zal verlopen. Als u nagellak gebruikt is het verstandig om dit thuis te verwijderen, of niet op te brengen.  Daardoor kunnen de nagels beter worden beoordeeld.
Verder is het voor mij goed om te weten of u last heeft van allergie, medicijnen gebruikt of ziek bent. De behandeling zal hier dan op worden aangepast.

Reguliere voetbehandeling:

De voet wordt gedesinfecteerd en gelijktijdig gecontroleerd op afwijkingen. Het gaat hierbij vooral om de nagels (ingegroeid of verdikt), likdoorns op of tussen de tenen of onder de voet, eeltvorming onder de voet of op de hiel. Vervolgens worden de afwijkingen gecorrigeerd, zoals het knippen en in vorm frezen van de nagels. Eelt en likdoorns worden eerst zoveel mogelijk weggesneden en vervolgens m.b.v. de pedicuremotor zo glad mogelijk afgewerkt. Zo mogelijk zal tijdens de behandeling worden uitgelegd hoe de problemen kunnen worden voorkomen of verminderd. Dit kan zijn door middel van een behandelplan of een schoenadvies. Bij diabetische en reumatischeklachten worden er extra accenten gelegd.

Diabetische voetbehandeling:

De gewone behandeling wordt uitgebreid met extra aandacht voor de problemen die de vorm van de nagel kan geven. Drukplekken moeten voorkomen worden, omdat deze door de verstijving van de voet gemakkelijk ontstaan. Wonden verdienen extra aandacht, aangezien de doorbloeding verslechterd kan zijn. Ook het gevoel kan verminderd zijn, hier wordt de voet op gescreend. Hiervoor wordt met een stemvork het diepere gevoel getest. Met het monofilament wordt het oppervlakkige gevoel getest en met de tipterm de reactie op temperatuursverschillen. Adviezen zijn nu dwingender dan normaal, daar het extra belangrijk is de conditie van de voet goed te houden. Het eventueel verminderen van het gevoel aan de voeten kan ernstige gevolgen hebben, wanneer er niet op tijd wordt ingegrepen.

Reumatische voetbehandeling:

De gewone behandeling wordt uitgebreid met extra aandacht voor de problemen die door reuma aan de voet kunnen ontstaan, zoals ontstekingen en gewrichtsvergroeiingen. Dit geeft uiteraard meer pijnklachten. Mijn greep op de voet kan minder moeten zijn. Er dienen even als bij de diabetische voet specifieke adviezen te worden gegeven, zodat ontstekingen en gewrichtsvergroeiingen geen vrijspel krijgen. Toch zal de behandeling tussen de diabetische en reumatische voet enigszins overeenkomen. Het grootste verschil is uiteindelijk dat de diabetische voet gevoelloos kan worden en de reumatische voet meer pijn kan geven.

                                                Wetenswaardigheden                Home